Курс політичної освіти для свідомого громадянина. ІІІ модуль «Партії»

«Курс політичної освіти для свідомого громадянина» – це цікавий та якісний освітньо-політичний проєкт для всіх, хто не лише хоче розширити свої знання про політику, але й будувати власну політичну кар’єру!

ІІІ модуль «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» присвячений тематичному блоку «Партії», в якому основну увагу відведено процедурам створення та діяльності політичних партій в Україні та світі.

В рамках цього модуля будуть детально розглянуті:

 • історія та соціально-економічні умови виникнення політичних партій;
 • функції та суспільна роль партій;
 • організаційні моделі партій;
 • роль компромісу в партійному будівництві;
 • тенденції розвитку сучасних партій;
 • фінансування політичних партій в Україні та світі;
 • державне фінансування партій;
 • форми маніпуляцій з партійним фінансуванням в Україні;
 • роль та значення внутрішньопартійної демократії;
 • феномен медіа-партій;
 • роль бізнес-лобі в політичних партіях;
 • порівняння ефективності управління партій демократичного та авторитарного типу;
 • механізми формування партійного керівництва та ухвалення рішень.

В наших відео-лекціях Ви дізнаєтеся про законодавчі обмеження щодо фінансування політичних партій, внутрішньопартійну ситуацію в українських політичних партіях, проблеми фракційності у найвпливовіших західних партіях, хто такі «носороги» та «динозаври» в американській партійній системі та роль індивіда в партійному житті.

Завдання та цілі «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» – спрямовані на формування нової генерації освічених українських виборців та молодих політичних активістів, які не будуть байдужими до долі власної громади та країни й самі ставатимуть каталізатором позитивних демократичних змін і авангардом реформ.

До освітнього проекту «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» запрошуються всі небайдужі громадяни незалежно від віку, які мають, або хочуть сформувати лідерський потенціал, які бачать майбутнє України в Європі, вважають, що політики мають бути відповідальним перед громадянами, і які хочуть впливати на владу усіх рівнів.

Мета курсу

Покращення рівня суспільно-політичної освіти громадян України, в першу чергу молоді, шляхом проведення Курсу політичної освіти для свідомого громадянина.

Допомогти українському суспільству позбутись популізму, ідеологічної індиферентності та інфантилізму виборців.

Цільова аудиторія

Громадяни України, передовсім молодь, які прагнуть підвищити власну політичну культуру та обізнаність щодо базових принципів та цінностей, за якими функціонує демократична держава та партійна система. Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчально-виховних закладів, викладачі закладів вищої освіти, освітні тренери та лектори.

Напрям навчання

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, освітніх тренерів та учасників, які цього бажають, щодо підвищення політичної грамотності та обізнаності в політичних системах, цінностях та принципах, опанування сучасними методами в освітньому середовищі.

Тематичний розподіл

Впродовж Курсу розглядатимуться такі теми:

 • історія та соціально-економічні умови виникнення політичних партій;
 • функції та суспільна роль партій;
 • організаційні моделі партій;
 • роль компромісу в партійному будівництві;
 • тенденції розвитку сучасних партій;
 • фінансування політичних партій в Україні та світі;
 • державне фінансування партій;
 • форми маніпуляцій з партійним фінансуванням в Україні;
 • роль та значення внутрішньопартійної демократії;
 • феномен медіа-партій;
 • роль бізнес-лобі в політичних партіях;
 • порівняння ефективності управління партій демократичного та авторитарного типу;
 • механізми формування партійного керівництва та ухвалення рішень.

Обсяг курсу

14 годин

Форма навчання

Онлайн-курс, опановується самостійно

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

Загальні: підвищення рівня суспільно-політичної освіти.

Фахові: партійна система в демократичній державі, фінансування, демократичні процедури. Європейський досвід демократії.

Форма підтвердження результатів навчання

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказаною кількістю годин. Сертифікат доступний для перевірки на сайті проєкту. Усі видані сертифікати вносяться до реєстру на сайті проєкту.

Навчальна програма

Назви лекцій і тем Кількість хвилин, орієнтовно
Усього у тому числі
Лекція Самостійно  Тестування
  Вступ 15 5 10  
Лекція № 1.  Партії як каталізатори політичних рішень  
1 Сутність феномену політичних партій.   30 10 15 5
2 Історія та соціально-економічні умови виникнення політичних партій.  30 10 15 5
3 Сучасні масові партії.  20 5 10 5
4 Функції та суспільна роль політичних партій.  40 15 20 5
5 Ознаки та види політичних партій.  18 3 10 5
6 Організаційні моделі політичних партій.  30 10 15 5
7  Партії як каталізатори політичних рішень.  20 5 10 5
8 Тенденції розвитку сучасних політичних партій.  30 10 15 5
Лекція № 2. Партії як творці компромісів  
9  Специфіка та межі компромісу в політичній сфері.  30 10 15 5
10  Формування політичної ідентичності.  40 15 20 5
11 Фракційні групи в американській політиці.  20 5 10 5
12 Ідейний спектр та фракційність політичних партій.  30 10 15 5
13 Роль індивіда у партійному житті.  20 5 10 5
14 Значення компромісу в діяльності політичних партій. 20 5 10 5
15 Проблема меж ідеологічного компромісу.  40 15 20 5
Лекція № 3. «Внутрішньопартійна демократія»
16 Сутність внутрішньопартійної демократії.  30 10 15 5
17 Основні засади внутрішньопартійної демократії. 20 5 10 5
18 Внутрішньопартійна демократія vs електоральний успіх.  24 7 12 5
19  Державне регулювання внутрішньопартійних процедур.  40 15 20 5
20 Механізми формування партійного керівництва та ухвалення рішень 30 10 15 5
21 Політичні партії та внутрішньопартійна демократія в Україні.  30 10 15 5
22 Характеристика внутрішньопартійної ситуації в українських політичних партіях 30 10 15 5
Лекція № 4. Фінансування та партійна робота
23 Фінансування політичних партій в Україні та світі.  18 3 10 5
24 Міжнародні документи регулювання політичних фінансів.  35 15 15 5
25 Законодавчі обмеження та заборони щодо фінансування політичних партій.  20 5 10 5
26 Обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій.  30 10 15 5
27 Державне фінансування політичних партій 35 15 15 5
28 Використання державного фінансування партій.  20 5 10 5
29 Визначення державного фінансування партій. 30 10 15 5
  Всього хвилин: 825 268 412 145

Курс розроблено на базі книги Еккарта Д. Штратеншульте  “На шляху до самовизначення. Політична освіта в Україні”

Лектори: 

 • Юрій Міндюк, громадський діяч, експерт, директор “Фонду сприяння демократії”.
 • Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.
 • Надія Гербут, Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Юрій Гончаренко, громадський діяч, експерт, віце-президент “Фонду сприяння демократії”, співкоординатор правозахисної ініціативи “Правотворець”.

Методист: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.

Упорядник: Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії.

Реалізація

Курс розроблено відповідно до сучасної освітньої політики держави, стратегії реформування освіти в Україні та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133).

Вступ

1
Про курс «Партії»
15 хвилин
2
Як користуватися курсом

Лекція № 1. "Партії як каталізатори політичних рішень"

1
Сутність феномену політичних партій
30 хвилин
2
Історія та соціально-економічні умови виникнення політичних партій
30 хвилин
3
Сучасні масові партії
20 хвилин
4
Функції та суспільна роль політичних партій
40 хвилин
5
Ознаки та види політичних партій
18 хвилин
6
Організаційні моделі політичних партій
30 хвилин
7
Партії як каталізатори політичних рішень
20 хвилин
8
Тенденції розвитку сучасних політичних партій
30 хвилин
9
Лекція № 1. “Партії як каталізатори політичних рішень” – контрольні питання до лекції
3 questions

Лекція № 2. "Партії як творці компромісів"

1
Специфіка та межі компромісу в політичній сфері
30 хвилин
2
Формування політичної ідентичності
40 хвилин
3
Фракційні групи в американській політиці
20 хвилин
4
Ідейний спектр та фракційність політичних партій
30 хвилин
5
Роль індивіда у партійному житті
20 хвилин
6
Значення компромісу в діяльності політичних партій
20 хвилин
7
Проблема меж ідеологічного компромісу
40 хвилин
8
Лекція № 2. “Партії як творці компромісів” – контрольні питання до лекції
3 questions

Лекція № 3. "Внутрішньопартійна демократія"

1
Сутність внутрішньопартійної демократії
30 хвилин
2
Основні засади внутрішньопартійної демократії
20 хвилин
3
Внутрішньопартійна демократія vs електоральний успіх
24 хвилини
4
Державне регулювання внутрішньопартійних процедур
40 хвилин
5
Механізми формування партійного керівництва та ухвалення рішень
30 хвилин
6
Політичні партії та внутрішньопартійна демократія в Україні
30 хвилин
7
Характеристика внутрішньопартійної ситуації в українських політичних партіях
30 хвилин
8
Лекція № 3. “Внутрішньопартійна демократія” – контрольні питання до лекції
3 questions

Лекція № 4. "Фінансування та партійна робота"

1
Фінансування політичних партій в Україні та світі
18 хвилин
2
Міжнародні документи регулювання політичних фінансів
35 хвилин
3
Законодавчі обмеження та заборони щодо фінансування політичних партій
20 хвилин
4
Обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій
30 хвилин
5
Державне фінансування політичних партій
35 хвилин
6
Використання державного фінансування партій
20 хвилин
7
Визначення державного фінансування партій
30 хвилин
8
Лекція № 4. “Фінансування та партійна робота” – контрольні питання до лекції
3 questions

Тести до Курсу політичної освіти для свідомого громадянина. ІІІ модуль «Партії»

1
Тести до Курсу політичної освіти для свідомого громадянина. ІІІ модуль «Партії»
12 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Цей веб-сайт використовує файли cookie та запитує ваші персональні дані, щоб вам було зручно користуватися сайтом. Повідомте нам, що ви погоджуєтесь з використанням цих файлів cookies.