Курс політичної освіти для свідомого громадянина. І модуль – «Цінності»

Про курс

«Курс політичної освіти для свідомого громадянина» – надзвичайно цікавий та якісний освітньо-політичний проєкт для всіх, хто не лише хоче розширити свої знання про політику, але й будувати власну політичну кар’єру!

І модуль «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» присвячений тематичному блоку «Цінності», в якому основну увагу відведено європейським цінностям та практикам стосунків громадянина, суспільства та держави, демократії та ціннісним основам Європейського Союзу і європейських політико-правових інституцій.

В рамках цього модуля детально розглянуті історія та політичні фактори, які зумовили створення об’єднаної Європи. Проаналізовано демократію, її основи, складові елементи та загрози демократичному ладу, громадянське суспільство та громадський активізм, як ключові підвалини сучасної правової європейської держави. Детальну увагу приділено взаємозв’язку свободи та демократії і проблемі «втоми від демократії», яка часто спостерігається в перехідних постсоціалістичних суспільствах.

В наших відео-лекціях Ви дізнаєтеся як влаштовані інститути Європейського Союзу, як працює Рада Європи, Європейський Суд з прав людини та Венеціанська комісія і як ці інституції допомагають захищати громадянські права та свободи навіть за умов недосконалої системи національного законодавства. Слухачі отримають комплексні та глибокі знання щодо умов становлення сучасних демократичних держав, дієвих інститутів громадянського суспільства, ролі свободи, солідарності та демократичних цінностей в процесі державотворення.

Завдання та цілі «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» – спрямовані на формування нової генерації освічених українських виборців та молодих політичних активістів, які не будуть байдужими до долі власної громади та країни і самі ставатимуть каталізатором позитивних демократичних змін та авангардом реформ.

До освітнього проекту «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» запрошуються всі небайдужі громадяни незалежно від віку, які мають, або хочуть сформувати лідерський потенціал, які бачать майбутнє України в Європі, вважають, що політики мають бути відповідальним перед громадянами, і які хочуть впливати на владу усіх рівнів.

Мета курсу

Покращення рівня суспільно-політичної освіти громадян України, в першу чергу молоді, шляхом проведення Курсу політичної освіти для свідомого громадянина.

Допомогти українському суспільству позбутись популізму, ідеологічної індиферентності та інфантилізму виборців.

Цільова аудиторія

Громадяни України, передовсім молодь, які прагнуть підвищити власну політичну культуру та обізнаність щодо базових принципів та цінностей, за якими функціонує демократична держава. Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчально-виховних закладів, викладачі закладів вищої освіти, освітні тренери та лектори.

Напрям навчання

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, освітніх тренерів та учасників, які цього бажають, щодо підвищення політичної грамотності та обізнаності в політичних системах, цінностях та принципах, опанування сучасними методами в освітньому середовищі.

Тематичний розподіл

Впродовж Курсу розглядатимуться такі теми:

 • Цінності як основа будь-якого суспільства.
 • Свобода, рівність, братерство – цінності європейського Просвітництва та його образ людини.
 • Ціннісна основа Європейського Союзу: стаття 2 Договору про Європейський Союз.
 • ЄС: нормативна влада або ціннісний імперіаліст?
 • Рада Європи та Європейський суд з прав людини.
 • Захист цінностей та перевірка норм: від вільної преси через громадянське суспільство до судочинства.
 • Демократія та «втома від демократії».
 • Мужність мати свободу.

Обсяг курсу

19 годин

Форма навчання

Онлайн-курс, опановується самостійно

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

Загальні: підвищення рівня суспільно-політичної освіти.

Фахові: принципи та цінностями, за якими функціонує демократична держава. Європейський досвід демократії. 

Форма підтвердження результатів навчання

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказаною кількістю годин. Сертифікат доступний для перевірки на сайті проєкту. Усі видані сертифікати вносяться до реєстру на сайті проєкту.

Навчальна програма

Назви лекцій і тем Кількість хвилин, орієнтовно
Усього у тому числі
Лекція Самостійно  Тестування
1 Вступ 15 5 10  
  Лекція № 1. «Цінності як основа будь-якого суспільства».
2 Роль цінностей в житті суспільства.  40 15 20 5
3 Цінності українців.  20 5 10 5
4 Фактори, що зумовлюють формування цінностей.  30 10 15 5
5 Безпека як цінність.  30 10 15 5
6 Цінності людини та суспільства.  20 5 10 5
  Лекція № 2. «Свобода, рівність, братерство – цінності європейського Просвітництва та його образ людини».
7 Цінності та історичне значення епохи Просвітництва, образ людини та громадянина.  40 15 20 5
8 Роль Французької революції у становленні громадянських свобод.  30 10 15 5
9 Свобода, її передумови та межі.  30 10 15 5
10 Рівність та рівноправність громадян: особливості співвідношення та демаркації.  20 5 10 5
11 Братерство та солідарність як цінності європейської цивілізації. 30 10 15 5
  Лекція № 3. «Ціннісна основа Європейського Союзу: стаття 2 Договору про Європейський Союз».
12 Ідеї об’єднання Європи в епоху Просвітництва.  30 10 15 5
13 Історія заснування ЄС.  30 10 15 5
14 Структура Європейського Союзу.  20 5 10 5
15 Стаття 2 Договору про Європейський Союз 20 5 10 5
16 Базові європейські цінності 20 5 10 5
17 Правова держава та демократія як ключові європейські цінності.  20 5 10 5
  Лекція № 4. «ЄС: нормативна влада або ціннісний імперіаліст?».
18 Передумови та причини створення Ради Європи.  30 10 15 5
19 Заснування Ради Європи.  20 5 10 5
20 Україна і Рада Європи.  20 5 10 5
21 Європейський Союз як нормативна влада. 30 10 15 5
22 Три основи нормативної сили ЄС.  20 5 10 5
23 Джерела нормативної сили ЄС.  30 10 15 5
  Лекція №5 «Рада Європи та Європейський суд з прав людини».
24 Інституційні основи європейської політичної єдності.  30 10 15 5
25 Формування Ради Європи.  30 10 15 5
26 Структура Ради Європи.  20 5 10 5
27 Венеціанська Комісія та її роль у підтримці демократії і правових норм у Європі.  30 10 15 5
28 Європейський Суд з прав людини 40 15 20 5
  Лекція № 6. «Захист цінностей та перевірка норм: від вільної преси через громадянське суспільство до судочинства»
29 Історичні джерела українського права.  30 10 15 5
30 Конституція України.  30 10 15 5
31 Захист прав та громадська активність.  30 10 15 5
32 Правозахисні організації України.  30 10 15 5
  Лекція № 7. «Демократія та «втома від демократії». 
33 Характеристика поняття та явища демократії і сутності народовладдя.  30 10 15 5
34 Піраміда відповідальності.  30 10 15 5
35 Взаємний вплив держави та громадян.  30 10 15 5
36 Культура особистості.  40 15 20 5
37 Демократична та соціальна держава.  30 10 15 5
38 Втома від демократії.  30 10 15 5
  Лекція № 8. «Мужність мати свободу».
39 Свобода та особливості її розуміння.  30 10 15 5
40 Взаємозв’язок свободи та демократії.  20 5 10 5
41 Сучасні українські революції як прояв мужності мати свободу.  20 5 10 5
  Всього хвилин: 1125 360 565 200

Курс розроблено на базі книги Еккарта Д. Штратеншульте  “На шляху до самовизначення. Політична освіта в Україні”

Лектори: 

 • Юрій Міндюк, громадський діяч, експерт, директор “Фонду сприяння демократії”.
 • Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.
 • Надія Гербут, Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Галина Канафоцька, тренерка і викладачка.
 • Юрій Гончаренко, громадський діяч, експерт, віце-президент “Фонду сприяння демократії”, співкоординатор правозахисної ініціативи “Правотворець”.

Методист: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.

Упорядник: Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії.

Реалізація

Курс розроблено відповідно до сучасної освітньої політики держави, стратегії реформування освіти в Україні та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133).

Тести до Курсу політичної освіти для свідомого громадянина. І модуль - «Цінності»

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Цей веб-сайт використовує файли cookie та запитує ваші персональні дані, щоб вам було зручно користуватися сайтом. Повідомте нам, що ви погоджуєтесь з використанням цих файлів cookies.