Курс політичної освіти для свідомого громадянина. ІІ модуль – «Система»

«Курс політичної освіти для свідомого громадянина» – це цікавий та якісний освітньо-політичний проєкт для всіх, хто не лише хоче розширити свої знання про політику, але й будувати власну політичну кар’єру!

ІІ модуль «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» присвячений тематичному блоку «Система», в якому основну увагу відведено системному та інституційному виміру політичних процесів в Україні та Європі.

В рамках цього модуля детально розглянуті проблеми влади більшості та захисту меншості, легітимації та легітимності в демократичній державі, повноваження уряду, роль парламенту, компетенції президента держави та значення регіональної політики.

В наших відео-лекціях Ви дізнаєтеся як функціонує система поділу влади, європейське та українське правосуддя та що таке системний вимір політики.

Завдання та цілі «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» – спрямовані на формування нової генерації освічених українських виборців та молодих політичних активістів, які не будуть байдужими до долі власної громади та країни й самі ставатимуть каталізатором позитивних демократичних змін та авангардом реформ.

До освітнього проекту «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» запрошуються всі небайдужі громадяни незалежно від віку, які мають, або хочуть сформувати лідерський потенціал, які бачать майбутнє України в Європі, вважають, що політики мають бути відповідальним перед громадянами, і які хочуть впливати на владу усіх рівнів.

Мета курсу

Покращення рівня суспільно-політичної освіти громадян України, в першу чергу молоді, шляхом проведення Курсу політичної освіти для свідомого громадянина.

Допомогти українському суспільству позбутись популізму, ідеологічної індиферентності та інфантилізму виборців.

Цільова аудиторія

Громадяни України, передовсім молодь, які прагнуть підвищити власну політичну культуру та обізнаність щодо базових принципів та цінностей, за якими функціонує демократична держава. Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчально-виховних закладів, викладачі закладів вищої освіти, освітні тренери та лектори.

Напрям навчання

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, освітніх тренерів та учасників, які цього бажають, щодо підвищення політичної грамотності та обізнаності в політичних системах, цінностях та принципах, опанування сучасними методами в освітньому середовищі.

Тематичний розподіл

Впродовж Курсу розглядатимуться такі теми:

 • Що таке політична система?
 • Панування більшості та захист меншості: що таке демократія?
 • Легітимізація та легітимність у демократичній державі
 • Поділ влади
 • Повноваження уряду
 • Роль парламенту
 • Правосуддя
 • Компетенції президента держави
 • Значення регіонів

Обсяг курсу

25 годин

Форма навчання

Онлайн-курс, опановується самостійно

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

Загальні: підвищення рівня суспільно-політичної освіти.

Фахові: система влади в демократичній державі, розподіл повноважень, правосуддя та значення регіонів. Європейський досвід демократії.

Форма підтвердження результатів навчання

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказаною кількістю годин. Сертифікат доступний для перевірки на сайті проєкту. Усі видані сертифікати вносяться до реєстру на сайті проєкту.

Навчальна програма

Назви лекцій і тем Кількість хвилин, орієнтовно
Усього у тому числі
Лекція Самостійно  Тестування
1 Вступ 15 5 10  
Лекція № 1. Що таке система?  
2 Сутність та характеристика політичної системи.  30 10 15 5
3 Структура політичної системи.  45 15 25 5
4 Політична культура та норми і їх вплив на політичну систему.   20 5 10 5
5 Типи політичних систем 45 15 25 5
Лекція № 2. Панування більшості та захист меншості: що таке демократія?  
6 Поняття, сутність та історія демократії.   30 10 15 5
7 Сильні та слабкі сторони демократичного правління.  30 10 15 5
8 Основні концепції та моделі демократії.  55 20 30 5
9 Співвідношення понять більшості та меншості в демократичній формі правління.  30 10 15 5
Лекція № 3. «Легітимізація та легітимність у демократичній державі».  
10 Пряма та представницька демократія.  20 5 10 5
11 Легітимність як елемент демократії.  20 5 10 5
12 Типи легітимності.  30 10 15 5
13 Основні ознаки легітимності влади.  20 5 10 5
14 Методи легітимації.  20 5 10 5
15 Український аспект легітимності влади.  55 20 30 5
Лекція № 4. Поділ влади  
16 Владні відносини та їх сутність. Державна влада як спосіб управління суспільством.  45 15 25 5
17 Поділ влади як запобіжник свавілля.  45 15 25 5
18 Вплив форми правління на функціонування системи стримувань і противаг.  55 20 30 5
19 Система стримувань і противаг в Україні.  20 5 10 5
Лекція №5. Повноваження уряду  
20 Уряд в системі виконавчої влади 20 5 10 5
21 Формування урядів: процедури, чинники та урядова стабільність.  20 5 10 5
22 Роль та вплив Глави уряду.  20 5 10 5
23 Типологія урядових кабінетів.  30 10 15 5
24 Конституційні повноваження уряду в Україні.  42 12 25 5
25 Історія та характеристика українських урядів періоду незалежності. 20 5 10 5
26 Повноваження урядів 45 15 25 5
Лекція № 6. Роль парламенту  
27 Парламент та парламентаризм.  30 10 15 5
28 Представницьке правління в концепціях мислителів XVII-XIX століть.  20 5 10 5
29 Парламент та представницька демократія 30 10 15 5
30 Види політичного представництва.  20 5 10 5
31 Однопалатні та двопалатні парламенти.  30 10 15 5
32 Верховна Рада України.  45 15 25 5
Лекція № 7. Правосуддя   
33 Актуальність проблеми функціонування правосуддя в Україні.  45 15 25 5
34 Теорія правосуддя.  45 15 25 5
35 Перехідне правосуддя.  45 15 25 5
36 Вища кваліфікаційна комісія суддів України.  45 15 25 5
Лекція № 8. Компетенції президента держави  
37 Інститут президенства в Україні та світі.  30 10 15 5
38 Повноваження президента в президентській республіці 24 7 12 5
39 Повноваження президента в парламентській республіці.  20 5 10 5
40 Авторитарні приклади та тенденції інституту президентства.  20 5 10 5
41 Зародження інституту президенства в Україні.  30 15 10 5
42 Компетенції президента в 1991-2021 роках.  55 20 30 5
Лекція № 9. Значення регіонів  
43 Державний устрій та форма держави.  30 10 15 5
44 Державний устрій України.  30 10 15 5
45 Децентралізація та реформа місцевого самоврядування в Україні.  55 25 25 5
46 Специфіка місцевого самоврядування в Україні.  20 5 10 5
47 «Добре врядування» та його основні принципи.  25 10 10 5
  Всього хвилин: 1521 499 792 230

Курс розроблено на базі книги Еккарта Д. Штратеншульте  “На шляху до самовизначення. Політична освіта в Україні”

Лектори: 

 • Юрій Міндюк, громадський діяч, експерт, директор “Фонду сприяння демократії”.
 • Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.
 • Надія Гербут, Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Юрій Гончаренко, громадський діяч, експерт, віце-президент “Фонду сприяння демократії”, співкоординатор правозахисної ініціативи “Правотворець”.
 • Юлія Рижук, кандидатка юридичних наук, доцент, професорка кафедри конституційного та кримінального права ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
 • Тетяна Жукова, філософ, викладач, ВСП “Фаховий коледж інфокомунікацій НУ” Львівська політехніка“.

Методист: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.

Упорядник: Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії.

Реалізація

Курс розроблено відповідно до сучасної освітньої політики держави, стратегії реформування освіти в Україні та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133).

Вступ

1
Про курс «Система»
15 хвилин
2
Як користуватися курсом

Лекція № 1. Що таке система?

1
Сутність та характеристика політичної системи
30 хвилин
2
Структура політичної системи
45 хвилин
3
Політична культура та норми і їх вплив на політичну систему
20 хвилин
4
Типи політичних систем
45 хвилин
5
Лекція № 1. Що таке система? – контрольні питання до лекції
4 questions

Лекція № 2. Панування більшості та захист меншості: що таке демократія?

1
Поняття, сутність та історія демократії
30 хвилин
2
Сильні та слабкі сторони демократичного правління
30 хвилин
3
Основні концепції та моделі демократії
55 хвилин
4
Співвідношення понять більшості та меншості в демократичній формі правління
30 хвилин
5
Лекція № 2. Панування більшості та захист меншості: що таке демократія? – контрольні питання до лекції
5 questions

Лекція № 3. «Легітимізація та легітимність у демократичній державі»

1
Пряма та представницька демократія
20 хвилин
2
Легітимність як елемент демократії
20 хвилин
3
Типи легітимності
30 хвилин
4
Основні ознаки легітимності влади
20 хвилин
5
Методи легітимації
20 хвилин
6
Український аспект легітимності влади
55 хвилин
7
Лекція № 3. «Легітимізація та легітимність у демократичній державі» – контрольні питання до лекції
6 questions

Лекція № 4. Поділ влади

1
Владні відносини та їх сутність. Державна влада як спосіб управління суспільством
45 хвилин
2
Поділ влади як запобіжник свавілля
45 хвилин
3
Вплив форми правління на функціонування системи стримувань і противаг
55 хвилин
4
Система стримувань і противаг в Україні
20 хвилин
5
Лекція № 4. Поділ влади – контрольні питання до лекції
4 questions

Лекція №5. Повноваження уряду

1
Уряд в системі виконавчої влади
20 хвилин
2
Формування урядів: процедури, чинники та урядова стабільність
20 хвилин
3
Роль та вплив Глави уряду
20 хвилин
4
Типологія урядових кабінетів
30 хвилин
5
Конституційні повноваження уряду в Україні
42 хвилини
6
Історія та характеристика українських урядів періоду незалежності
20 хвилин
7
Повноваження урядів
45 хвилин
8
Лекція №5. Повноваження уряду – контрольні питання до лекції
7 questions

Лекція № 6. Роль парламенту

1
Парламент та парламентаризм
30 хвилин
2
Представницьке правління в концепціях мислителів XVII-XIX століть
20 хвилин
3
Парламент та представницька демократія
30 хвилин
4
Види політичного представництва
20 хвилин
5
Однопалатні та двопалатні парламенти
30 хвилин
6
Верховна Рада України
45 хвилин
7
Лекція № 6. Роль парламенту – контрольні питання до лекції
6 questions

Лекція № 7. Правосуддя

1
Актуальність проблеми функціонування правосуддя в Україні
45 хвилин
2
Теорія правосуддя
45 хвилин
3
Перехідне правосуддя
45 хвилин
4
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
45 хвилин
5
Лекція № 7. Правосуддя – контрольні питання до лекції
5 questions

Лекція № 8. Компетенції президента держави

1
Інститут президенства в Україні та світі
30 хвилин
2
Повноваження президента в президентській республіці
24 хвилини
3
Повноваження президента в парламентській республіці
20 хвилин
4
Авторитарні приклади та тенденції інституту президентства
20 хвилин
5
Зародження інституту президенства в Україні
30 хвилин
6
Компетенції президента в 1991-2021 роках
55 хвилин
7
Лекція № 8. Компетенції президента держави – контрольні питання до лекції
6 questions

Лекція № 9. Значення регіонів

1
Державний устрій та форма держави
30 хвилин
2
Державний устрій України
30 хвилин
3
Децентралізація та реформа місцевого самоврядування в Україні
55 хвилин
4
Специфіка місцевого самоврядування в Україні
20 хвилин
5
«Добре врядування» та його основні принципи
25 хвилин
6
Лекція № 9. Значення регіонів – контрольні питання до лекції
5 questions

Тести до Курсу політичної освіти для свідомого громадянина. ІІ модуль - «Система»

1
Тести до Курсу політичної освіти для свідомого громадянина. ІІ модуль – «Система»
20 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Цей веб-сайт використовує файли cookie та запитує ваші персональні дані, щоб вам було зручно користуватися сайтом. Повідомте нам, що ви погоджуєтесь з використанням цих файлів cookies.