«Громадянки та громадяни»

«Курс політичної освіти для свідомого громадянина» – це цікавий та якісний освітньо-політичний проєкт для всіх, хто не лише хоче розширити свої знання про політику, але й будувати власну політичну кар’єру!

IV модуль «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» присвячений тематичному блоку «Громадянки та громадяни», в якому основну увагу відведено співвідношенню людини та суспільства, питанням громадянства, рівності та толерантності в Україні та світі.

В рамках цього модуля будуть детально розглянуті:

 • Держава, суспільство, свобода та обмеження;
 • Теорії походження держави та суспільства;
 • «Failed state» – неспроможна держава;
 • Проблема співвідношення глобалізму та національних держав;
 • Співвідношення понять «народ» та «нація»;
 • Принципи функціонування громадянства;
 • Формування політичної нації в Україні;
 • Громадянське суспільство;
 • Ідея інвестиційного громадянства;
 • Зворотній зв’язок між владою і громадськістю
 • Громадський контроль та соціальне партнерство;
 • Концепція рівності в ліберальній та консервативній ідеологіях;
 • Боротьба з дискримінацією: як далеко можна зайти?
 • Виміри толерантності;
 • Відмінності між толерантністю та терпимістю. Диференціація розумінь толерантності;
 • Моделі соціального партнерства – трипартизм та біпартизм;
 • Громадський моніторинг, експертиза, аудит та громадське розслідування.

В наших відео-лекціях Ви дізнаєтеся про принципи набуття та втрати громадянства, механізми й методи громадського контролю і впливу на органи влади, національні аспекти політики, загрози ліберальній демократії та силу і можливості громадянського суспільства.

Завдання та цілі «Курсу політичної освіти для свідомого громадянина» – спрямовані на формування нової генерації освічених українських виборців та молодих політичних активістів, які не будуть байдужими до долі власної громади та країни й самі ставатимуть каталізатором позитивних демократичних змін і авангардом реформ.

До освітнього проекту «Курс політичної освіти для свідомого громадянина» запрошуються всі небайдужі громадяни незалежно від віку, які мають, або хочуть сформувати лідерський потенціал, які бачать майбутнє України в Європі, вважають, що політики мають бути відповідальним перед громадянами, і які хочуть впливати на владу усіх рівнів.

Мета курсу

Покращення рівня суспільно-політичної освіти громадян України, в першу чергу молоді, шляхом проведення Курсу політичної освіти для свідомого громадянина.

Допомогти українському суспільству позбутись популізму, ідеологічної індиферентності та інфантилізму виборців.

Цільова аудиторія

Громадяни України, передовсім молодь, які прагнуть підвищити власну політичну культуру та обізнаність щодо базових принципів та цінностей, за якими функціонує демократична держава та партійна система. Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчально-виховних закладів, викладачі закладів вищої освіти, освітні тренери та лектори.

Напрям навчання

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, освітніх тренерів та учасників, які цього бажають, щодо підвищення політичної грамотності та обізнаності в політичних системах, цінностях та принципах, опанування сучасними методами в освітньому середовищі.

Тематичний розподіл

Впродовж Курсу розглядатимуться такі теми:

 • Держава, суспільство, свобода та обмеження;
 • Теорії походження держави та суспільства;
 • «Failed state» – неспроможна держава;
 • Проблема співвідношення глобалізму та національних держав;
 • Співвідношення понять «народ» та «нація»;
 • Принципи функціонування громадянства;
 • Формування політичної нації в Україні;
 • Громадянське суспільство;
 • Ідея інвестиційного громадянства;
 • Зворотній зв’язок між владою і громадськістю
 • Громадський контроль та соціальне партнерство;
 • Концепція рівності в ліберальній та консервативній ідеологіях;
 • Боротьба з дискримінацією: як далеко можна зайти?
 • Виміри толерантності;
 • Відмінності між толерантністю та терпимістю. Диференціація розумінь толерантності;
 • Моделі соціального партнерства – трипартизм та біпартизм;
 • Громадський моніторинг, експертиза, аудит та громадське розслідування;
 • Конституційні обов’язки громадян України та інших держав.

Обсяг курсу

22 години

Форма навчання

Онлайн-курс, опановується самостійно

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

Загальні: підвищення рівня суспільно-політичної освіти.

Фахові: партійна система в демократичній державі, фінансування, демократичні процедури. Європейський досвід демократії.

Форма підтвердження результатів навчання

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказаною кількістю годин. Сертифікат доступний для перевірки на сайті проєкту. Усі видані сертифікати вносяться до реєстру на сайті проєкту.

Навчальна програма

Назви лекцій і тем Кількість хвилин, орієнтовно
Усього у тому числі
Лекція Самостійно  Тестування
  Вступ 15 5 10  
Лекція № 1.  Окрема людина та суспільство  
1 Людина і суспільство.  40 15 20 5
2 Соціалізація особи.  30 10 15 5
3 Держава, суспільство, свобода та обмеження.  30 10 15 5
4  Теорії походження держави.  50 20 25 5
5 «Failed state» – неспроможна держава 30 10 15 5
Лекція № 2. Ми – це народ!» – державне громадянство та етнічне походження  
6 Проблема співвідношення глобалізму та національних держав.  20 5 10 5
7 Дефініція поняття «народ». Співвідношення понять «народ» та «нація».  40 15 20 5
8 Підходи до визначення поняття «нація».  20 5 10 5
9  Політична та етнічна нації.  30 10 15 5
10  Принципи функціонування громадянства.  40 15 20 5
11 Формування політичної нації в Україні.  50 20 25 5
  Лекція № 3.Держава та суспільство        
12 Взаємовідносини держави та суспільства.  20 5 10 5
13 Сутність та особливості суспільних відносин. 30 10 15 5
14 Соціальні інститути.  20 5 10 5
15 Громадянське суспільство.  30 10 15 5
16 Публічні послуги.  20 5 10 5
17 Зворотній зв’язок між владою і громадськістю.  30 10 15 5
18  Громадський контроль. 30 10 15 5
19  Соціальне партнерство.  30 10 15 5
  Лекція № 4. Усі люди рівні – насправді?        
20 Поняття та еволюція ідеї суспільної рівності.  40 15 20 5
21 Ідея рівності в утопічно-комуністичній думці 30 10 15 5
22 Концепція рівності в ліберальній та консервативній ідеологіях 20 5 10 5
23 Економічне зростання та нерівність.  30 10 15 5
24 Загрози ліберальній демократії.  20 5 10 5
25 Приклади боротьби з бідністю.  20 5 10 5
26 Боротьба з дискримінацією: як далеко можна зайти?  20 5 10 5
27 8Боротьба з бідністю в програмах ООН.  20 5 10 5
  Лекція № 5. Толерантність та невтручання        
28  Мультикультурні та міжкультурні суспільства.  30 10 15 5
29 Обґрунтування толерантності.  45 15 25 5
30 Виміри толерантності 20 5 10 5
31  Толерантність та нетерпимість.  20 5 10 5
32 Форми та прояви нетолерантності.  40 15 20 5
33 Соціалізація людини.  30 10 15 5
34 Кроки до толерантності. 30 10 15 5
  Лекція № 6. Мови та офіційна мова        
35 Національна мова. Актуальність мовного питання в Україні та світі 30 10 15 5
36 Українська мова. Законодавство про статус української мови.  40 15 20 5
37  Мовний Майдан.  20 5 10 5
38 Мовні ініціативи і інституції 40 15 20 5
39 Мовні висновки для України. Популярні мовні правозахисні організації 20 5 10 5
Лекція № 7 Обов’язки громадян        
40  Сутність та характеристика громадянських обов’язків. 20 5 10 5
41  Історична еволюція громадянських обов’язків.  30 10 15 5
42 Конституційні обов’язки в Україні у ХVIII–XХ століттях. 30 10 15 5
43  Конституційні обов’язки громадян України та інших держав.  30 10 15 5
44 Обов’язок сплати податків: український аспект.  30 10 15 5
45  Обов’язки громадян України у сфері охорони здоров’я.  20 5 10 5
  Всього хвилин: 1330 385 590 195

Курс розроблено на базі книги Еккарта Д. Штратеншульте  “На шляху до самовизначення. Політична освіта в Україні”

Лектори: 

 • Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.
 • Надія Гербут, Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • Юрій Гончаренко, громадський діяч, експерт, віце-президент “Фонду сприяння демократії”, співкоординатор правозахисної ініціативи “Правотворець”.
 • Тетяна Жукова – Філософ, викладач,
  Фаховий коледж інфокомунікацій університету ”Львівська політехніка “
 • Наталія Процюк – Медіа-менеджерка, кандидат економічних наук.

Методист: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.

Упорядник: Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії.

Реалізація

Курс розроблено відповідно до сучасної освітньої політики держави, стратегії реформування освіти в Україні та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133).

Тести до Курсу політичної освіти для свідомого громадянина. Модуль «Громадянки та громадяни»

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Цей веб-сайт використовує файли cookie та запитує ваші персональні дані, щоб вам було зручно користуватися сайтом. Повідомте нам, що ви погоджуєтесь з використанням цих файлів cookies.